festival / 2018

IDEE
Ajal, mil meie meeled on harali üle maailma, ha(r)juvad ka meie kehad ja tajusüsteemid uute tehnoloogiliste(sse) reaalsustega/sse. Keskkonnad ja käitumismustrid, mis alles olid normaalsuse imperatiiviks, on pidevas teisenemises ja vastastikmõjus turulepaisatavate tehnoloogiatega/vidinatega. Iga järgnev generatsioon ärkab pärismaalastena uude tehnoloogilisesse omailma, mis on nihkes varasematele põlvkondadele harjumuspärasega(?). (Need) digitaalsed pärismaalased elavad/toimivad metsikute bittide voos, mis uuristavad uusi kihistusi olemasoleva sisse. Meediakunsti projektiruumi Maajaam talumaadel, erinevate aegruumide piiridel toimuv/aset leidev näitus “Metsikud bitid” valgustab läbi ja kutsub mõtestama tehnoloogilise maailma erinevaid tahke, nende mõju meie tajudele, käitumisele ning mõtlemisele.

MIS TOIMUB?
Rahvusvahelise üleskutse kaudu leitud kunstnikud viibivad Maajaama kümnepäevases residentuuris, mille eesmärgiks on luua kohatundlikud teosed võttes arvesse looduslikku keskkonda Maajaama ümbruses. Publik saab teostega tutvuda nii 21. juulil, mil on näituse ametlik avamine, kui ka 22. juulil, mil Maajaam on terve päeva külastajatele avatud. NB! 21. juulil toimuvale avamisele saab tulla nii autoga aga ka näituse bussiga, mis sõidutab publiku kohale nii Tallinnast kui ka Riiast.

KUS TOIMUB?
Projekti toimumiskohaks on kunstnik Timo Tootsi eestveetav MAAJAAMA projektiruum, mis asub Valgamaal Otepää lähistel. Projektiruum MAAJAAM tegutseb 2013. aastast alates Otepää vallas vanas 1927. aastal ehitatud talus. MAAJAAM on oma tegevuse suunanud tehnoloogia, ühiskonna ning looduse omavaheliste suhete uurimisele. MAAJAAMA eesmärk ei ole luua valge kuubi esteetikat, pigem arendada välja inspireeriv keskkond, kus kihistuksid kõik kohapeal toimunud tegevused ja ideed. Sellel aastal valmib MAAJAAMAS ka uus stuudio, mis avab oma uksed nii kunstnikele kui külastajatele.

Linnafestival UIT Linnafestival UIT on alates 2013. aastast Tartus toimuv rahvusvaheline interdistsiplinaarne festival, mille eesmärgiks on elanike ja elukeskkonna vahelise suhtluse ärgitamine, alternatiivsete ruumivaatenurkade pakkumine ja kohaspetsiifilise kunsti kureerimine ja loomine.

"Metsikud Bitid” on osa EV100 kultuuriprogrammist.
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

image image image image

⌘ INFO
21.-22. juulil 2018
MAAJAAMAS, Otepää külje all

⌘ KUNSTIBUSS
Tellitud bussid Tallinnast ja Riiast.
Ainult 21. juulil!
Broneerimine algab varsti!
image

⌘ KUNSTNIKUD
Varvara & Mar
Antti Laitinen
Theun Karelse
Tõnis Jürgens
Steve Maher
Hannah Harkes
Brian House
Taavi Suisalu
Timo Toots
Paula Vītola
Aivar Tõnso

⌘ KURAATORID
Timo Toots
Taavi Suisalu
Kadri Lind / UIT
Marie Kliiman / UIT

⌘ KONTAKT
wildbits@maajaam.ee